úvodní » KATALOG » Management » Manažerské techniky, řešení problémů, řízení týmu


Manažerské techniky, řešení problémů, řízení týmu

Cílem kurzu je zdokonalení manažerských dovedností vedoucích zaměstnanců. Účastníci se naučí jak předcházet a řešit konflikty s podřízenými zaměstnanci, identifikovat motivační faktory ostatních a aplikovat takové postupy, které povedou ke zvýšení vnitřní motivace členů týmu.

Přednášející

Odborníci na manažerské vzdělávání, trenéři, konzultanti.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail@havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Kurz je určen vedení společnosti a manažerům, kteří potřebují získat nové manažerské techniky ve vedení lidí. Účastníci se seznámí s technikami vedení týmu a se způsoby, jak motivovat jednotlivce i celý kolektiv k efektivní součinnosti.

Osnova

•    Styly vedení a řízení

•    Chyby ve vedení lidí

•    Efektivní delegování

•    Řízení času a priorit

•    Práce v týmu a řešení týmových situací

•    Týmové role

•    Efektivní vedení porad, specifikace

•    Manažerská role v procesu řízení

•    Faktory ovlivňující výkon

•    Rozvoj týmu

Organizační pokyny

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Termín konání: 25.-26.2.2019

Kurz můžeme uskutečnit přímo u zákazníka tzv. na klíč.

Termín

8:00 hod. 25.02.2019
Rozsah akce: 2 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 95
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jana Havlíčková
Cena: 4 800,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Manažerské techniky, řešení problémů, řízení týmu

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 4 800,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 4 800,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 95

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 25.02.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Management