úvodní » KATALOG » Management


Management

Manažerské techniky, řešení problémů, řízení týmu

Cílem kurzu je zdokonalení manažerských dovedností vedoucích zaměstnanců. Účastníci se naučí jak předcházet a řešit konflikty s podřízenými zaměstnanci, identifikovat motivační faktory ostatních a aplikovat takové postupy, které povedou ke...

Více informací

Vytváření a vedení pracovního týmu

Úspěšný manažer dosahuje výsledku prostřednictvím efektivní práce svého týmu. Týmy, které mají jasně definované své cíle, jsou dobře organizovány a správně vedeny, mohou dosáhnout vynikajících výsledků. Po absolvování kurzu bude posluchač schopen:...

Více informací