úvodní » KATALOG » Logistika » Logistika výroby


Logistika výroby

Cílem kurzu je představit problematiku plánování a řízení výroby v perspektivě současných požadavků trhu výrobků a služeb. Seznámit s metodologií plánování a řízení výroby s akcentem na aplikaci konceptu úzkých míst a nástroje „pokročilého plánování a rozvrhování výroby". Kurz nabízí ucelený pohled na procesy ve výrobní logistice a její vazbě na kapacitní management podniku.

Přednášející

Specialisté a odborníci na logistiku, auditoři.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel:377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

Vedoucím pracovníkům výrobní sféry na všech úrovních řízení, podnikatelům v průmyslových odvětvích. Pracovníkům útvarů podnikové logistiky, projektantům, plánovačům a technologům výrobních procesů a dalším zájemcům o výrobní logistiku, manažerům výroby, projektovým manažerům a konzultantům logistických firem.

Osnova

OSNOVA KURZU:

 1. Principy a generace plánování a řízení výroby
 2. Plánovací a řídicí úrovně
 3. Plánování MRP I. a MRP II.
 4. Řízení rozpracované výroby
 5. Řízení technologických a kapacitních kooperací
 6. Koncept Just-ln-Time a KANBAN
 7. Koncept úzkých míst
 8. Pokročilé plánování (APS)
 9. Optimalizace rozvrhování výroby
 10. Specifika plánování diskrétní a procesní výroby
 11. Principy štíhlé výroby versus agilní přístupy

Organizační pokyny

Termín konání: 3.-4.6.2019

Doba konání: od 08.00 do 14.00 hod.

Kurz je možno realizovat ve firmě či společnosti jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 03.06.2019
Rozsah akce: 2 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 41
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Vlastimil Mejdrech, Logistika spol. s r.o., Praha
Cena: 4 500,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Logistika výroby

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 4 500,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 4 500,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 41

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 03.06.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Logistika