úvodní » KATALOG » Logistika » Logistika, skladování a distribuce


Logistika, skladování a distribuce

Sklady jsou důležitým článkem logistických řetězců a jejich optimální funkce podmiňuje ve stále větší míře prosperitu podniků. Kurz poskytne účastníkům informace o problematice skladování v procesních řetězcích pro potřeby každodenní praxe.

Přednášející

Odborníci a specialisté na logistiku a řízení výroby s dlouholetou praxí.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel:377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

 

Určeno

- Vedoucím pracovníkům z oblasti logistiky

- Pracovníkům zodpovědným za zásobování

- Zásobovačům pověřeným sledováním kvality

- Střední management firem

Osnova

  1. Moderní distribuční systémy
  2. Distribuční síť
  3. Logistické a informační technologie
  4. Skladové systémy a skladové technologie
  5. Manipulace s materiálem
  6. Obalové technologie
  7. Dopravní systémy
  8. Logistika nebezpečných věcí
  9. City-logistika
  10. Moderní identifikační systémy a standardy

Organizační pokyny

Termín: 1.-2.11.2018 

Doba konání: od 08.00 do 14.00 hod.

Kurz je možno realizovat ve firmě či společnosti jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 01.11.2018
Rozsah akce: 2 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 43
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Vlastimil Mejdrech, Logistika spol. s r.o., Praha
Cena: 4 800,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Logistika, skladování a distribuce

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 4 800,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 4 800,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 43

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 01.11.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Logistika