úvodní » KATALOG » Logistika


Logistika

Logistika výroby

Cílem kurzu je představit problematiku plánování a řízení výroby v perspektivě současných požadavků trhu výrobků a služeb. Seznámit s metodologií plánování a řízení výroby s akcentem na aplikaci konceptu úzkých míst a nástroje „pokročilého...

Více informací

Logistik výroby (37-032-M) - rekvalifikaní kurz

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j. MSMT-4950/2016-1/124 Kurz je zaměřen prakticky a nabízí ucelené pojednání o výrobní logistice a její vazbě na kapacitní management podniku. Cílem kurzu je získat přehled o:- procesní návaznosti mezi...

Více informací

Logistika, skladování a distribuce

Sklady jsou důležitým článkem logistických řetězců a jejich optimální funkce podmiňuje ve stále větší míře prosperitu podniků. Kurz poskytne účastníkům informace o problematice skladování v procesních řetězcích pro potřeby každodenní praxe.

Více informací