úvodní » KATALOG » Kvalita » Základní kurz řízení kvality


Základní kurz řízení kvality

Normy ISO vycházejí z nového pohledu na systém managementu kvality, který stanovuje principy vedení lidí, orientace na zákazníka, aplikace procesního a systémového přístupu řízení. Cílem kurzu je, aby pracovník  byl schopen zvládnout  práci na úseku kontroly kvality a byl schopný spolupracovat při zavádění systému managementu kvality ve firmě a zabezpečovat další činnosti v oblasti kvality jako např. pracovat s dokumentací systému kvality vedené v konkrétním firemním software na PC. 

Přednášející

Manažeři kvality, specialisté a odborníci na systém managementu kvality, auditoři.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel.:377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

 

Určeno

Kurz je určen pro zaměstnance společnosti, kteří potřebují získat základní znalosti, motivaci a kladný postoj k systému řízení kvality.

Osnova

1.   Současný svět a řízení kvality

2.   Historie pojetí kvality

3.   Současný pohled na řízení kvality - TQM

4.   Normy ISO, řady 9000

5.   Co je proces, vzájemné vazby procesů

6.   Proč dokumentace v systému řízení, druhy dokumentů

7.   Budování systému řízení kvality podle ISO 9001 - zájem všech zaměstnanců

8.   Rozbor ČSN ISO 9001:2016 s komentářem

Organizační pokyny

Termín konání:  16.5.-17.5.2019

Doba konání: od 08.00 do 14.00 hod.

Kurz je možno realizovat ve firmě či společnosti jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 16.05.2019
Rozsah akce: 2 denní odborný kurz
Typ akce Profesní­ kurzy a školení­
Číslo akce: 10 24
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Olga Tůmová
Cena: 4 600,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Základní kurz řízení kvality

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 4 600,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 4 600,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 24

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 16.05.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Kvalita