úvodní » KATALOG » Kvalita » Technik kvality


Technik kvality

Cílem kurzu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců po teoretické i praktické stránce tak, aby systémově zvládali aktivity v oblasti managementu kvality a řízení kvality produktů. Účastníci se seznámí se základy systému managementu kvality dle norem řady 9000. Kurz je ukončen testem a ústním pohovorem. Na základě úspěšně vykonané zkoušky absolventi získají certifikát Technik kvality.

 

Přednášející

Manažeři, auditoři, odborníci a specialisté v oblasti kvality.

 

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel: 377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

 

Určeno

Kurz je vhodný pro: představitele pro kvalitu, pracovníky útvarů kvality, auditory kvality, členy středního managementu. Absolvent kurzu najde uplatnění ve firmách jako: technik, auditor QMS, dále jako poradce a konzultant v oblasti kvality.

 

Osnova

Obsah kurzu:

 • Úvod do kvality
  Management procesů
  Systém managementu kvality
  Audity v systému managementu
  Interní audit

 • Lidský činitel v systému kvality
  Úloha vedení
  Ekonomické přínosy kvality
  Sedm jednoduchých nástrojů pro zlepšování kvality

 • Základy statistiky
  Způsobilost procesu
  Statistická regulace procesu
  Statistická přejímka
  Navrhování experimentu

 • Metrologie, měření
  Monitorování a analýza systému měření
  Management rizik
  FMEA
  Řízení kvality realizačních procesů

 

Organizační pokyny

Termín konání:

1. blok: 26.2.-2.3.2018

2. blok: 12.3.-16.3.2018 (pokračování)

Závěrečná zkouška (písemný test, ústní pohovor): 16.3.2018

Doba konání: od 8.00 do 15.00 hod.

Výuka probíhá: prezenční formou 50 hodin a distanční formou 50 hodin

 

Termín

8:00 hod. 26.02.2018
Rozsah akce: 10 denní kurz (kombinovaná forma výuky: 50 hod. prezenční formou a 50 hod. distanční formou)
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 131
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Václav Bursa, manažer kvality
Cena: 12 900,- (+21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Technik kvality

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 12 900,- (+21% DPH) Kč

Celkovou částku 12 900,- (+21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 131

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 26.02.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Kvalita