úvodní » KATALOG » Kvalita » Statistické metody v kvalitě


Statistické metody v kvalitě

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy statistiky a jejími nejdůležitějšími pojmy, jejichž znalost je nutná pro využití statistických metod při poskytování záruk za kvalitu ve výrobní praxi. Účastníci kurzu zdokonalí své stávající znalosti z oblasti základů aplikované statistiky, získají nové aktuální poznatky z oblasti zpracování dat a jejich interpretace, statistického řízení procesů, navrhování a vyhodnocování experimentů a aplikace statistických přejímek.

Přednášející

Odborníci, manažeři a interní auditoři kvality z praxe.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel.:377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

Všem zaměstnancům útvarů zabezpečování kvality a technické kontroly, útvarů technické přípravy výroby, pracovníkům výrobních a obchodních úseků.

Osnova

OSNOVA KURZU:

1. Základní statistické disciplíny vyžadované v normách ISO řady 9000 a v systému TQM

2. Zpracování dat a popisná statistika

3. Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti

4. Statistické řízení procesů (SPC) – regulační diagramy, náhodné a zvl. příčiny variabilty

5. Analýza způsobilosti procesů –různé typy ukazatelů způsobilosti a výkonnosti

6. Navrhování experimentů (DOE), základní tvary experimentů

7. Systémy statistických přejímek

8. Ukázky použití výpočetní techniky

Organizační pokyny

Datum konání: 30.5.-31.5.2019

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme uspořádat na přání přímo ve firmě, organizaci nebo podniku tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 30.05.2019
Rozsah akce: 2 denní odborný kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­
Číslo akce: 10 20
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Olga Tůmová, manažer kvality
Cena: 4 800,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Statistické metody v kvalitě

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 4 800,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 4 800,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 20

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 30.05.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Kvalita