úvodní » KATALOG » Kvalita » Nástroje pro posuzování rizik - analýza FMEA a analýza FTA


Nástroje pro posuzování rizik - analýza FMEA a analýza FTA

Analýzy FMEA a FTA patří k základním preventivním metodám managementu kvality. Z původního uplatnění v kosmickém výzkumu a jaderné energetice se rychle rozšířily do mnoha dalších oborů. Uplatnění FMEA a FTA je vhodné v týmu s aktivním zastoupením pracovníků všech předvýrobních i výrobních útvarů organizace, servisu i dalších. Všichni tito pracovníci a zejména budoucí vedoucí týmů se mohou v tomto workshopu naučit analýzy FMEA a FTA prakticky používat. Účastníci se při aktivní účasti naučí kvalifikovaně prakticky používat analýzu FMEA konstrukce i procesu popř. systému v aplikacích podle jejich zaměření a potřeb. Stejně bude procvičena analýza FTA.

Přednášející

Manažeři kvality, auditoři kvality, specialisté a odborníci z praxe.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel.:377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

Manažerům kvality, projektovým a produktovým manažerům, pracovníkům vývoje, konstrukce, technologie, servisu a dalších útvarů - budoucím uživatelům těchto důležitých analýz v různých aplikacích.

Osnova

OSNOVA KURZU:

1. Souvislost FMEA a FTA s dalšími metodami

2. FMEA konstrukce - cíle, možnosti, předpoklady; jednotlivé kroky 

3. Vybrané nástroje a metody pro zlepšování kvality 

4. FMEA procesu - cíle, možnosti, předpoklady; jednotlivé kroky 

5. Systémová FMEA

6. Postup zavádění FMEA v organizaci 

7. Uplatňování FTA 

8. Zásady týmové práce - vytvoření, motivace a vedení týmu a jeho praktická činnost.

Organizační pokyny

Termín konání: 21.-22.3.2019

Doba konání: od 08.00 do 14.00 hod.

Kurz můžeme uskutečnit i na zakázku ve firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 21.03.2019
Rozsah akce: 2 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­
Číslo akce: 10 27
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Olga Tůmová, manažer kvality
Cena: 4 800,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Nástroje pro posuzování rizik - analýza FMEA a analýza FTA

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 4 800,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 4 800,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 27

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 21.03.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Kvalita