úvodní » KATALOG » Kvalita » Pokročilé nástroje řízení kvality


Pokročilé nástroje řízení kvality

Každá firma potřebuje pokud možno vyrábět výrobky a poskytovat služby na poprvé správně. Každá oprava, nebo chyba, která by se dostala až k zákazníkovi je velmi drahá. Nástroje je možné používat samostatně nebo všechny na jednou. Závisí na typu firmy a řešeném problémů. V každém případě odhalování příčinných vztahů je základem řešení každého problému. V dnešní době, ale již nestačí jen prokázat kvalitu, ale neustále ji zvyšovat. K tomu slouží filozofie trvalého zlepšování kvality a především prostřednictvím procesů.

Přednášející

Manažeři kvality, specialisté a odborníci na systém managementu kvality, auditoři.

 

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička 

Tel.: 377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

Kurz je určen pro zaměstnance společnosti, kteří potřebují získat přehled nových a pokročilých nástrojů řízení kvality pro optimalizaci pracovních činností.

Osnova

OSNOVA KURZU:

1.   Proč pokročilé nástroje řízení

2.   Metoda FMEA

3.   QFD

4.   KAIZEN

5.   JIT

6.   SPC

Organizační pokyny

Termín konání: 8.3.2019

Doba konání: od 08.00 do 14.00 hod.

Kurz je možno realizovat ve firmě či společnosti jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku tzv. "na klíč".

 

Termín

8:00 hod. 08.03.2019
Rozsah akce: 1 denní odborný kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­
Číslo akce: 10 21
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Olga Tůmová, manažer kvality
Cena: 2 700,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Pokročilé nástroje řízení kvality

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 700,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 700,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 21

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 08.03.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Kvalita