úvodní » KATALOG » Kvalita » Interní auditor kvality dle ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 9001:2016


Interní auditor kvality dle ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 9001:2016

Účastnící získají znalosti a dovednosti pomocí kterých budou schopni zvládnout provedení interního auditu, zabezpečovat zpětnou vazbu o dosažené úrovni fungování systému managementu kvality, jeho účinnosti a efektivnosti a spolupracovat na hledání způsobů pro jeho další zlepšování. Účastníci se naučí plánovat, provádět a vyhodnocovat audity systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 9001:2016 a ISO 19011, ČSN EN ISO 19011:2012.

Přednášející

Manažeři kvality, auditoři kvality, specialisté a odborníci z praxe.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel.:377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

OSNOVA KURZU:

 • Zaměstnancům organizací, kteří potřebují získat znalosti a dovednosti pro provádění  auditů u dodavatelů a interních auditů.
 • Představitelům managementu.
 • Manažerům kvality.
 • Pracovníkům poradenských organizací provádějící interní audit v rámci poradenské činnosti.
 • Současným a budoucím auditorům
 • Členům podnikového managementu

Osnova

OSNOVA KURZU:

 • Požadavky na systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2015, ČSN EN 9001:2016 a jeho prověřování dle normy ISO 19011
 • Typy auditů
 • Řízení programu auditů
 • Příprava auditu a dotazníku
 • Provedení auditu, závěry z auditu
 • Dokumentace auditu
 • Taktika a technika auditování, psychologie auditu
 • Praktické zkušenosti
 • Dokumentace systému managementu kvality

Organizační pokyny

Termín konání: 3.-4.6.2019 

Doba konání: od 08.00 do 14.00 hod.

Kurz je možno realizovat ve firmě či společnosti jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 03.06.2019
Rozsah akce: 2 denní kurz
Typ akce Profesní­ kurzy a školení­
Číslo akce: 10 29
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Václav Bursa, manažer kvality
Cena: 3 800,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Interní auditor kvality dle ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 9001:2016

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 3 800,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 3 800,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 29

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 03.06.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Kvalita