úvodní » KATALOG » Kvalita


Kvalita

Zmocněnec za bezpečnost produktu

Účastníci kurzu budou schopni kvalifikovaně identifikovat rizika, rozpoznat, minimalizovat a řídit je v projektech.

Více informací

Interní auditor kvality dle ISO 9001:2016

Účastnící získají znalosti a dovednosti pomocí kterých budou schopni zvládnout provedení interního auditu, zabezpečovat zpětnou vazbu o dosažené úrovni fungování systému managementu kvality, jeho účinnosti a efektivnosti a spolupracovat...

Více informací

Technik kvality

Cílem kurzu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců po teoretické i praktické stránce tak, aby systémově zvládali aktivity v oblasti managementu kvality a řízení kvality produktů. Účastníci se seznámí se základy systému managementu kvality dle norem...

Více informací

Kurz základních nástrojů řízení kvality

Znalost nástrojů řízení kvality je jednou ze zásadních podmínek efektivní výroby. Umožňuje vyhovět požadavkům zákazníka jak při dodržení všech požadovaných parametrů produktu, tak podmínkám jeho dodání. Další nástroje usnadňují hledání příčiny...

Více informací

Manažer kvality v kontextu ISO 9001:2000 a ČSN EN ISO 9001:2016

Cílem kurzu je připravit účastníky po teoretické i praktické stránce tak, aby systémově zvládali aktivity v oblasti managementu kvality a řízení kvality produktů. Kurz je ukončen testem a ústním pohovorem. Na základě úspěšně vykonané zkoušky...

Více informací

Základy metrologie v systémech kvality

Cílem kurzu je: vysvětlit požadavky na řízenou metrologii v organizaci ve vztahu k Zákonu o metrologii, systému managementu kvality a systému environmentálního managementu. Seznámit účastníky se základním metrologickým názvoslovím,...

Více informací

Kurz pokročilých nástrojů řízení kvality

Každá firma potřebuje pokud možno vyrábět výrobky a poskytovat služby na poprvé správně. Každá oprava, nebo chyba, která by se dostala až k zákazníkovi je velmi drahá. Nástroje je možné používat samostatně nebo všechny na jednou. Závisí na typu...

Více informací