úvodní » KATALOG » Kvalita


Kvalita

Interní auditor kvality dle ISO 9001:2015

Účastnící získají znalosti a dovednosti pomocí kterých budou schopni zvládnout provedení interního auditu, zabezpečovat zpětnou vazbu o dosažené úrovni fungování systému managementu kvality, jeho účinnosti a efektivnosti a spolupracovat...

Více informací

Manažer kvality v kontextu ISO 9001:2000 a ČSN EN ISO 9001:2015

Cílem kurzu je připravit účastníky po teoretické i praktické stránce tak, aby systémově zvládali aktivity v oblasti managementu kvality a řízení kvality produktů. Kurz je ukončen testem a ústním pohovorem. Na základě úspěšně vykonané zkoušky...

Více informací

Hodnotová analýza - zvyšujeme hodnotu, snižujeme náklady

Účastnící získají znalosti a dovednosti, pomocí kterých budou schopni cíleně zvyšovat hodnotové vlastnosti výrobků a snižovat náklady na jejich realizaci.

Více informací

Zmocněnec za bezpečnost produktu

Účastníci kurzu budou schopni kvalifikovaně identifikovat rizika, rozpoznat, minimalizovat a řídit je v projektech.

Více informací

Statistické metody v kvalitě

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy statistiky a jejími nejdůležitějšími pojmy, jejichž znalost je nutná pro využití statistických metod při poskytování záruk za kvalitu ve výrobní praxi. Účastníci kurzu zdokonalí své stávající...

Více informací

Obecná bezpečnost výrobku a odpovědnost za výrobek

Účastníci se seznámí s technickou legislativou v automobilovém průmyslu, obecnou bezpečnost výrobku k odpovědnosti za výrobek a způsoby eliminaci rizik s ní spojených.

Více informací

Kontrolor kvality (kód podle NSK 63-003-M)

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT-46311/2013-1/1060 Cílem kurzu je, aby pracovník  byl schopen zvládnout  práci na úseku kontroly kvality a byl schopný spolupracovat při zavádění systému managementu kvality ve firmě a zabezpečovat další...

Více informací