úvodní » KATALOG » Kvalita


Kvalita

Kaizen

Kaizen je jedním z efektivních systémů zvyšování výkonnosti průmyslového podniku pomocí neustálého zlepšování v sekvenci malých zlepšení. Nejdůležitější podmínkou úspěšnosti uvedeného systému je však docílit toho, že sami zaměstnanci...

Více informací

Kontrolor kvality (kód podle NSK 63-003-M)

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT-46311/2013-1/1060 Cílem kurzu je, aby pracovník  byl schopen zvládnout  práci na úseku kontroly kvality a byl schopný spolupracovat při zavádění systému managementu kvality ve firmě a zabezpečovat další...

Více informací

Statistické metody v kvalitě

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy statistiky a jejími nejdůležitějšími pojmy, jejichž znalost je nutná pro využití statistických metod při poskytování záruk za kvalitu ve výrobní praxi. Účastníci kurzu zdokonalí své stávající...

Více informací

Základní kurz řízení kvality

Normy ISO vycházejí z nového pohledu na systém managementu kvality, který stanovuje principy vedení lidí, orientace na zákazníka, aplikace procesního a systémového přístupu řízení. Cílem kurzu je, aby pracovník  byl schopen zvládnout ...

Více informací

Interní auditor kvality dle ISO 9001:2015

Účastnící získají znalosti a dovednosti pomocí kterých budou schopni zvládnout provedení interního auditu, zabezpečovat zpětnou vazbu o dosažené úrovni fungování systému managementu kvality, jeho účinnosti a efektivnosti a spolupracovat...

Více informací

Základy metrologie v systémech kvality

Cílem kurzu je: vysvětlit požadavky na řízenou metrologii v organizaci ve vztahu k Zákonu o metrologii, systému managementu kvality a systému environmentálního managementu. Seznámit účastníky se základním metrologickým názvoslovím,...

Více informací

Hodnotová analýza - zvyšujeme hodnotu, snižujeme náklady

Účastnící získají znalosti a dovednosti, pomocí kterých budou schopni cíleně zvyšovat hodnotové vlastnosti výrobků a snižovat náklady na jejich realizaci.

Více informací