úvodní » KATALOG » Komunikační dovednosti - soft skills » Vedení a koučink zaměstnanců


Vedení a koučink zaměstnanců

V kurzu se účastníci naučí objevovat skrytý potenciál a rezervy týmu. Budou se zabývat tím, jak pozdvihnout vedení zaměstnanců na kvalitativně vyšší úroveň. Poznají jak zlepšit styl vedení k vyšší angažovanosti, zodpovědnosti a výkonnosti. Koučování vede ke zvýšení osobní efektivity, zvyšuje kreativitu, napomáhá k vyšší kreativitě a kvalitnějšímu rozhodování a vede k větší efektivitě při jednání s druhými. K zvýšení výkonnosti dochází díky kvalitativnímu posunu, nikoli zvýšením úsilí. Cílem je dlouhodobě udržitelný výkon.

Přednášející

Lektoři, konzultanti a trenéři v oblasti komunikace.

 

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

tel.: 377224788, 739250489

e-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Především manažerům, supervizorům střední a liniové úrovně. Dále trenérům k rozvoji jejich dovedností v metodách výcviku na pracovišti.

Osnova

 
Osobnost
 • Sebepoznání - silné a slabé stránky
 • Mozek, myšlenky, emoce, tělo
 • Změna myšlení z pasivního na progresivní

Tým a vztahy

 • Role a pozice v týmu
 • Vymezování kompetencí
 • Posilování výkonu týmu (týmová role, zodpovědnost, synergie)

Komunikace a spolupráce

 • Konstruktivní komunikace, empatie, naslouchání
 • Vyjednávání
 • Obtížné rozhovory

Vize a motivace

 • Motivace a její principy
 • Vizualizace
 • Motivační nástroje a jejich využití

Vývoj stylů vedení lidí

 • Přikazování, instruování, delegování, koučování, mentoring, konzultace
 • Specifikace a výběr konkrétního stylu vedení

Koučovací přístup

 • Koučování a lidský mozek
 • Síla otázek
 • Strach a důvěra

 

Organizační pokyny

Termín konání: 25.10.2018

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme uspořádat ve firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

 

Termín

8:00 hod. 25.10.2018
Rozsah akce: 1 denní odborný kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­
Číslo akce: 10 132
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jana Havlíčková - lektor a konzultant
Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Vedení a koučink zaměstnanců

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 500,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 132

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 25.10.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Komunikační dovednosti - soft skills