úvodní » KATALOG » Komunikační dovednosti - soft skills » Účinné zvládání konfliktů


Účinné zvládání konfliktů

Současný způsob života, stále rostoucí nároky na stabilitu a flexibilitu osobnosti, včetně včasné identifikace možných krizových situací a volby vhodných nástrojů k jejich úspěšnému zvládnutí nabízí tento kurz. Cílem kurzu je  poskytnout účastníkům vybrané znalosti z psychologie osobnosti a komunikačních dovedností, umožňující úspěšné zvládání konfliktních situací v pracovním i osobním životě.

 

 

Přednášející

Odborníci, supervizoři, konzultanti v oblasti komunikace a psychologie.

 

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

tel.:377224816, 739250489

e-mail:havlickova@dtplzen.cz

 

Určeno

Majitelům společností a firem, manažerům všech stupňů řízení, obchodním zástupcům, prodejcům, mistrům, asistentkám a sekretářkám, interním auditorům, zaměstnancům státní správy, úřadů a institucí.

 

Osnova

  1. Konflikt, druhy konfliktů 
  2. Dělení konfliktů
  3. Obvyklé spouštěče konfliktů
  4. Naše obranné mechanismy při řešení konfliktních situací a jak je účinně překonat
  5. Náměty na efektivní řešení konfliktních situací, pravidla pro řešení konfliktu, prevence konfliktů
  6. Vlastní emoce v konfliktu, zvládání úzkosti, agresivity či zlosti
  7. Konstruktivní reakce na útočnou kritiku a otázky
  8. Zátěžové, konfliktní situace a stres
  9. Základní pravidla pro zvládnutí akutního i chronického stresu
  10. Cvičení, modelové situace s využitím konkrétních námětů účastníků kurzu

 

Organizační pokyny

Datum konání: 21.11.2018

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme uspořádat na přání přímo ve firmě, organizaci nebo podniku tzv. "na klíč".

 

Termín

8:00 hod. 21.11.2018
Rozsah akce: 1 denní tréninkový kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 33
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jana Havlíčková
Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Účinné zvládání konfliktů

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 500,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 33

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 21.11.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Komunikační dovednosti - soft skills