úvodní » KATALOG » Komunikační dovednosti - soft skills » Profesionální komunikace po telefonu


Profesionální komunikace po telefonu

Cílem tréninku je osvojit si postupy, které umožňují úspěšně komunikovat, pracovat osobitým stylem a podílet se na vytváření firemní kultury, zvládnout obtížné situace a lépe organizovat svoji práci.

Přednášející

Mgr. Kamila Bobysudová, lektor, supervizor, konzultant a trenér v oblasti komunikace a prodeje.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

e-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Sekretářkám, recepčním, spojovatelkám, asistentkám a všem, kteří jsou v telefonickém kontaktu s klienty a přejí si zdokonalit se v komunikaci a ve vedení telefonických hovorů.

Osnova

1. Moje  role  ve  společnosti

2. Zásady efektivní  komunikace

3. Etapy telefonického  rozhovoru 

4. Zvládání náročných situací  

5. Prohloubení kvality služeb

Organizační pokyny

Termín konání: 18.9.2018

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme zorganizovat na zakázku přímo ve společnosti nebo firmě tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 18.09.2018
Rozsah akce: 1 denní intenzivní trénink
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 32
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jana Havlíčková
Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Profesionální komunikace po telefonu

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 500,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 32

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 18.09.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Komunikační dovednosti - soft skills