úvodní » KATALOG » Komunikační dovednosti - soft skills » Rozvoj prezentačních dovedností


Rozvoj prezentačních dovedností

Cílem kurzu je zdokonalit kvalitu projevu, zachovat rozvážnost, dokázat srozumitelně sdělit své myšlenky a dokázat čelit mnohdy agresivním novinářským dotazům, vést dialog, naučit se používat jasné argumenty:

• zlepší se úroveň vyjadřování a mluveného projevu a zvládne připravit si mluvený projev

• bude umět lépe prezentovat sebe, svou práci i svůj tým    

• zdokonalí své dovednosti ve vedení různých druhů komunikace 

Přednášející

Odborníci na komunikaci z praxe, trenéři.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

tel.:377224816, 739250489

e-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Všem manažerům, obchodníkům, kteří chtějí najít cesty jak zvýšit své současné dovednosti v tomto oboru.

Osnova

OSNOVA KURZU:

• Základy techniky a kultury řeči, správné dýchání a tvoření hlasu, hlasová a dechová opora
• Přesná artikulace, modulace a intonace hlasu, frázování, logické členění vět, rétorika
• Čtený a mluvený text, příprava mluveného projevu, projev na mikrofon
• Osobnost řečníka - příprava na vystoupení, zvládání trémy a stresu při vystoupení
• Prezentace po stránce verbální i neverbální, image, styl
• Jak získat a udržet pozornost posluchačů, vedení dialogu a diskuse, umění naslouchat a klást otázky
• Komunikační bariery a jak je překonat, zvládání nepříjemných otázek, komunikační typy

Organizační pokyny

Termín konání: 24.4.2019 

Doba konání: od 08.00 do 14.00 hod.

Kurz je možno realizovat ve firmě či společnosti jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 24.04.2019
Rozsah akce: 1 denní tréninkový kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 34
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jana Havlíčková, konzultant a trenér v oblasti komunikačních dovedností
Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Rozvoj prezentačních dovedností

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 500,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 34

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 24.04.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Komunikační dovednosti - soft skills