úvodní » KATALOG » Komunikační dovednosti - soft skills » Efektivní vyjednávání o ceně


Efektivní vyjednávání o ceně

Cílem kurzu je seznámit účastníky s obsahem zásad úspěšného cenového vyjednávání. Ukázat na příkladech postup fází cenového vyjednávání a na problémy, se kterými se při cenovém vyjednávání nejčastěji setkáme.

Přednášející

Odborníci a specialisté z praxe, psychologové, trenéři prodejních dovedností.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.: 377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

 

Určeno

Obchodním manažerům, manažerům prodeje, obchodníkům, prodejcům a reprezentantům firmy. Dále všem manažerům, jejichž úspěch závisí na práci jimi vedených týmů a klíčovým členům týmů, kteří chtějí najít cesty jak zvýšit své současné dovednosti v tomto oboru.  

Osnova

1. Úvod do procesu strategického rozhodování

2. Podíl nástrojů marketingového mixu na rozhodování zákazníka ve vztahu k ceně

3. Klíčové faktory ovlivňující výši ceny

4. Faktory působící na zákazníka při jednávání o ceně

5. Cenová rozhodování a strategická role ceny, marketingová tvorba ceny

6. Stanovení ceny podle kalkulace nákladů

7. Konzultativní způsob jednání – příprava na jednání o ceně

8. Vlivy proměnných na možnosti vyjednávání o ceně

9. Nejčastější chyby při obchodním vyjednávání

10. Tajemství úspěchu cenového vyjednávání 

11. Zásady úspěšného zvládnutí jednání o ceně

Organizační pokyny

Termín: 17.9.2018

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme uskutečnit i na zakázku ve firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 17.09.2018
Rozsah akce: 1 denní tréninkový kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 31
Místo konání: Dům techniky Plzeň, sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jana Havlíčková
Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Efektivní vyjednávání o ceně

Místo konání: Dům techniky Plzeň, sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 500,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 31

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 17.09.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Komunikační dovednosti - soft skills