úvodní » KATALOG » Komunikační dovednosti - soft skills


Komunikační dovednosti - soft skills

Efektivní komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů

Cílem kurzu je zkompetentnit   pracovníka   pro   řešením   problémů   či   situací,   se   kterými  si zatím nedokázal  poradit. Maximálně efektivně využít...

Více informací

Profesionální komunikace po telefonu

Cílem tréninku je osvojit si postupy, které umožňují úspěšně komunikovat, pracovat osobitým stylem a podílet se na vytváření firemní kultury, zvládnout obtížné situace a lépe organizovat svoji práci.

Více informací

Rozvoj prezentačních dovedností

Cílem kurzu je zdokonalit kvalitu projevu, zachovat rozvážnost, dokázat srozumitelně sdělit své myšlenky a dokázat čelit mnohdy agresivním novinářským dotazům, vést dialog, naučit se používat jasné argumenty: • zlepší se úroveň vyjadřování a...

Více informací

Efektivní vyjednávání o ceně

Cílem kurzu je seznámit účastníky s obsahem zásad úspěšného cenového vyjednávání. Ukázat na příkladech postup fází cenového vyjednávání a na problémy, se kterými se při cenovém vyjednávání nejčastěji setkáme.

Více informací

Vedení a koučink zaměstnanců

V kurzu se účastníci naučí objevovat skrytý potenciál a rezervy týmu. Budou se zabývat tím, jak pozdvihnout vedení zaměstnanců na kvalitativně vyšší úroveň. Poznají jak zlepšit styl vedení k vyšší angažovanosti, zodpovědnosti a...

Více informací

Rozvoj obchodních dovedností

Absolventi kurzu se naučí jak pracovat s emocemi, jak vyvolat první pozitivní dojem, jak se vyvarovat chyb v obchodě a jak zvládat námitky a nepříjemné obchodní situace.

Více informací

Timemanagement

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům inspiraci pro využití získaných vědomostí a osvojených dovedností v každodenním životě s ohledem na profesní roli, situaci i pracovní prostředí, ve kterém se účastníci denně pohybují. Okolnosti posledních let...

Více informací