úvodní » KATALOG » Komunikační dovednosti - soft skills


Komunikační dovednosti - soft skills

Rozvoj obchodních dovedností

Absolventi kurzu se naučí jak pracovat s emocemi, jak vyvolat první pozitivní dojem, jak se vyvarovat chyb v obchodě a jak zvládat námitky a nepříjemné obchodní situace.

Více informací

Timemanagement

Okolnosti posledních let (rychlost, možnosti, pokrok) nás nutí k revizi našeho pohledu na problematiku času. Filozofie i prostředky pro plánování času čtvrté generace vycházejí z pozapomenuté pravdy – člověk není stroj. Proto nový přístup...

Více informací

Účinné zvládání konfliktů

Současný způsob života, stále rostoucí nároky na stabilitu a flexibilitu osobnosti, včetně včasné identifikace možných krizových situací a volby vhodných nástrojů k jejich úspěšnému zvládnutí nabízí tento kurz. Cílem kurzu je  poskytnout...

Více informací

Vedení a koučink zaměstnanců

V kurzu se účastníci naučí objevovat skrytý potenciál a rezervy týmu. Budou se zabývat tím, jak pozdvihnout vedení zaměstnanců na kvalitativně vyšší úroveň. Poznají jak zlepšit styl vedení k vyšší angažovanosti, zodpovědnosti a...

Více informací

Efektivní komunikace

Cílem kurzu je poskytnout teoretické znalosti z psychologie osobnosti a praktické komunikační dovednosti, umožňující vytváření efektivních vztahů v pracovním prostředí i mimo něj, prohloubit sebepoznání a rozvoj vlastní...

Více informací

Rozvoj prezentačních dovedností

Cílem je zdokonalit kvalitu projevu, zachovat rozvážnost, dokázat srozumitelně sdělit své myšlenky a dokázat čelit mnohdy agresivním novinářským dotazům, vést dialog, naučit se používat jasné argumenty: • zlepší se úroveň vyjadřování a...

Více informací

Profesionální komunikace po telefonu

Cílem tréninku je osvojit si postupy, které umožňují úspěšně komunikovat, pracovat osobitým stylem a podílet se na vytváření firemní kultury, zvládnout obtížné situace a lépe organizovat svoji práci.

Více informací