úvodní » KATALOG » Komunikační dovednosti - soft skills


Komunikační dovednosti - soft skills

Efektivní vyjednávání o ceně

Cílem kurzu je seznámit účastníky s obsahem zásad úspěšného cenového vyjednávání. Ukázat na příkladech postup fází cenového vyjednávání a na problémy, se kterými se při cenovém vyjednávání nejčastěji setkáme.

Více informací

Komunikace a vyjednávání

Zkompetentnit   pracovníka   pro   řešením   problémů   či   situací,   se   kterými  si zatím nedokázal  poradit. Maximálně efektivně využít pracovníkových...

Více informací

Prezentační dovednosti

Cílem je zdokonalit kvalitu projevu, zachovat rozvážnost, dokázat srozumitelně sdělit své myšlenky a dokázat čelit mnohdy agresivním novinářským dotazům, vést dialog, naučit se používat jasné argumenty: • zlepší se úroveň vyjadřování a...

Více informací

Efektivní komunikace

Cílem kurzu je poskytnout teoretické znalosti z psychologie osobnosti a praktické komunikační dovednosti, umožňující vytváření efektivních vztahů v pracovním prostředí i mimo něj, prohloubit sebepoznání a rozvoj vlastní...

Více informací

Profesionální komunikace po telefonu

Cílem tréninku je osvojit si postupy, které umožňují úspěšně komunikovat, pracovat osobitým stylem a podílet se na vytváření firemní kultury, zvládnout obtížné situace a lépe organizovat svoji práci.

Více informací

Účinné zvládání konfliktů

Současný způsob života, stále rostoucí nároky na stabilitu a flexibilitu osobnosti, včetně včasné identifikace možných krizových situací a volby vhodných nástrojů k jejich úspěšnému zvládnutí nabízí tento kurz. Cílem kurzu je  poskytnout...

Více informací

Timemanagement

Okolnosti posledních let (rychlost, možnosti, pokrok) nás nutí k revizi našeho pohledu na problematiku času. Filozofie i prostředky pro plánování času čtvrté generace vycházejí z pozapomenuté pravdy – člověk není stroj. Proto nový přístup...

Více informací