úvodní » KATALOG » Jazyková výuka » Firemní výuka angličtiny


Firemní výuka angličtiny

V rámci firemního vzdělávání je možné realizovat výuku v těchto úrovních:

Obchodní angličtina pro mírně pokročilé

Cílem kurzu je zopakovat a osvěžit nabyté vědomosti v předchozích kurzech. Znovu si osvojit základy anglické gramatiky a spolehlivě si je zafixovat. Cílem je rovněž zaměření na praktické procvičování jednotlivých obchodních dovedností a obchodních jednání, rozvoj specifické slovní zásoby užívané v obchodním i formálním styku v anglickém jazyce.

Obchodní angličtina pro pokročilé

Cílem je rovněž zaměření na praktické procvičování jednotlivých obchodních dovedností a obchodních jednání, rozvoj specifické slovní zásoby užívané v obchodním i formálním styku v anglickém jazyce.

Angličtina pro pokročilé - konverzace

Cílem kurzu je zaměření na intenzivní konverzaci mezi zaměstnanci a lektorem. Probíraná látka je vysvětlována stručně, přehledně a je důkladně procvičována, čímž dochází k zautomatizování a trvalému vštípení jazykových návyků. Při tomto způsobu výuky se rovněž snižuje ostych z mluvení cizí řečí.

 

Přednášející

Zkušení lektoři s praxí v zahraničí. 

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

 

Určeno

Obchodní angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je učen pro pracovníky společností na pozici nižšího managementu, Probíraná látka je vysvětlována stručně, přehledně a je důkladně procvičována, čímž dochází k zautomatizování a trvalému vštípení jazykových návyků.

Obchodní angličtina pro pokročilé

Kurz je učen pro pracovníky společností na pozici středního a vyššího managementu, Výuka je vedena metodou orientovanou na gramatickou strukturu jazyka jako celku.  Probíraná látka je vysvětlována stručně, přehledně a je důkladně procvičována, čímž dochází k zautomatizování a trvalému vštípení jazykových návyků.

Angličtina pro pokročilé - konverzace

Výuka je učena pro pokročilé zájemce dále zaměstnance na pozicích vedení společnosti, kteří přicházejí do styku se zákazníky z anglicky mluvících zemí a ke své práci potřebují konverzovat s obchodními partnery. Probíraná látka je vedena na úrovni konverzace.

 

 

Osnova

Obchodní angličtina pro mírně pokročilé

 Osnovy:

- osvojení nové slovní zásoby

- vytvoření slovní zásoby nejdůležitějších slovíček a slovních spojení v OA

- jednoduchá konverzační témata v obchodní angličtině

- telefonická komunikace se zákazníkem

- představení sebe a své firmy

- klíčová slova obchodní angličtiny (key business words)

- zvládání a sledování řeči, která je zřetelně a pečlivě vyslovována

- klást otázky a také na ně odpovídat

- simulace jednání se zpětnou vazbou

 

Obchodní angličtina pro pokročilé

Osnovy:

- zvládnutí situací běžného obchodního styku

- formální stereotypy obchodní angličtiny, odlišné od běžné hovorové angličtiny

- seznámení se s určitými základními modelovými situacemi v obchodním světě

- telefonická komunikace se zákazníkem

- domlouvání a vedení obchodní schůzky

- vedení návštěvy ve firmě

- představení sebe a své firmy

- prezentace produktu své firmy, vyjednávání o ceně

- sumarizace výsledků jednání, návrh dohody

- obchodní dopisy

- klíčová slova obchodní angličtiny (key business words)

- vedení formálních a neformálních dialogů

- simulace jednání se zpětnou vazbou

 

Angličtina pro pokročilé - konverzace

Osnovy:

- zvládání a sledování řeči, která je zřetelně a pečlivě vyslovována

- klást otázky a také na ně odpovídat

- dokázat popsat věci, osoby, situaci atd.

- ovládání přítomného času, minulého a budoucího času

- vytvoření velmi dobrých základů anglické gramatiky (časy, slovesa, přídavná jména atd.)

- procvičit gramatické struktury a vazby 

- osvojení si novou slovní zásobu a další konverzační témata

- schopnost vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvit se v zahraničí

- probíraná témata – rodina, charakteristika osobnosti, části těla, dovolená, oblečení, hudba apod.

 

 

Organizační pokyny

Cena: 900,- Kč (bez DPH)/výuková hodina, včetně učebních materiálů

Počet účastníků 1-5

Termín

0:00 hod. 07.01.2019
Rozsah akce: Individuální domluva
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 106
Místo konání: U zákazníka, event. Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Eva Divišová
Cena: 900,- (+ 21% DPH) Kč
Poznámka k ceně: Cena je uvedena na výukovou hodinu.

Závazná přihláška

Firemní výuka angličtiny

Místo konání: U zákazníka, event. Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň

Cena: 900,- (+ 21% DPH) Kč

Poznámka k ceně: Cena je uvedena na výukovou hodinu.

Celkovou částku 900,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 106

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 0:00 hod. 07.01.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Jazyková výuka