úvodní » KATALOG » Bezpečnost a ochrana zdraví při práci » Zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik v BOZP - nová i periodická - rok 2019


Zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik v BOZP - nová i periodická - rok 2019

Zkouška byla akreditována Ministerstvem práce  a sociálních věcí ČR č.j.: 2008/62474-43

Zkouška  z  odborné  způsobilosti  fyzických  osob  v  prevenci  rizik  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

CD s otázkami a odpovědmi obdrží účastníci na přípravném kurzu ke zkoušce zdarma.

Přednášející

1. Předseda komise

2. Členové komise

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Všem zájemcům, kteří potřebují podle nového nařízení vlády zkoušku složit.

Osnova

PROGRAM ZKOUŠKY 

1. Zahájení   

2. Zadání 

3. Písemná část zkoušky 

Testy jsou připraveny podle následujících modulů:

Modul  č. 1: Znalost právních předpisů BOZP – právní úprava BOZP

Modul  č. 2: Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců, práv a povinností Odborové organizace, nebo zástupce pro BOZP

Modul  č. 3: Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení PÚ a nemocem z povolání

Modul  č. 4: Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek BOZP včetně zpracování stanovené dokumentace  

Modul  č. 5: Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly.  

4. Příprava k ústní části zkoušky

5. Ústní část zkoušky

6. Hodnocení ústní zkoušky

7. Celkové vyhodnocení zkoušky

Organizační pokyny

Termíny konání v roce 2019:

29.4., 20.5., 17.6., 23.9., 4.11., 25.11. 2019

Doba konání: od 08.00 do 15.00 hod.

K počtu osob v přihlášce napište zvolený termín.

Termín

8:00 hod. 29.04.2019
Rozsah akce: Termíny: 29.4., 20.5., 17.6., 23.9., 4.11., 25.11. 2019
Typ akce Profesní­ kurzy a školení­, Zkoušky kvalifikací
Číslo akce: 10 04
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Jiří Brandtlík, zkušební komisař v BOZP
Cena: 6 000,- (+ 21% DPH) Kč
Vstupní požadavky: 3 letá praxe v oboru BOZP

Závazná přihláška

Zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik v BOZP - nová i periodická - rok 2019

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 6 000,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 6 000,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 04

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 29.04.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Bezpečnost a ochrana zdraví při práci