úvodní » KATALOG » Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik v BOZP - nová i periodická - rok 2019

Zkouška byla akreditována Ministerstvem práce  a sociálních věcí ČR č.j.: 2008/62474-43 Zkouška  z  odborné  způsobilosti  fyzických  osob  v  prevenci  rizik  v oblasti bezpečnosti a...

Více informací

Kurz - Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP

Podle zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) § 101 a zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o dalším zajištění dalších podmínek BOZP) § 9 odst. 1,2 a 3 § 10 odst. 1, ve znění pozdějších předpisů, musí každý zaměstnavatel zajišťovat úkoly v prevenci rizik, je-li...

Více informací

Intenzivní přípravný kurz - Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik v oblasti BOZP

Co Vám kurz přinese? Absolvent je schopen se aktivně podílet na řešení problematiky BOZP. Cílem kurzu je příprava účastníků na periodickou zkoušku OZO - ,,Odborně způsobilá osoba" - odborná způsobilost osob pověřených u zaměstnavatele...

Více informací

Technik BOZP (39-004-M) - rekvalifikační kurz

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j. MSMT-17111/2015-1/412. Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Více informací

Manažer BOZP (39-005-T) - rekvalifikační kurz

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j. MSMT-45293/2013-1/995. Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Více informací

Přípravný kurz ke zkoušce BOZP - změny právních předpisů v oblasti BOZP

Kurz pro uchazeče k periodické zkoušce z odborné způsobilosti v prevenci rizik v BOZP.

Více informací

Technik BOZP (39-004-M) - zkouška před autorizovanou osobou

Zkouška byla akreditována Ministerstvem práce  a sociálních věcí ČR č.j.: 2014/12889-411/3, číslo autorizace 2014/27. Závěrečná zkouška není součástí rekvalifikačního programu podle akreditace MŠMT. Proběhne dle zákona...

Více informací