úvodní » KATALOG » Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - rekvalifikace podle NSK


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - rekvalifikace podle NSK

Technik BOZP (39-004-M) - rekvalifikační kurz podle NSK

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j. MSMT-17111/2015-1/412 Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Více informací

Technik BOZP (39-004-M) - zkouška před autorizovanou osobou

Zkouška byla akreditována Ministerstvem práce  a sociálních věcí ČR č.j.: 2014/12889-411/3, číslo autorizace 2014/27. Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního programu. Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a...

Více informací

Manažer BOZP (39-005-T) - rekvalifikační kurz podle NSK

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j. MSMT-18127/2017-1/409 Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Více informací

Manažer BOZP (39-005-T) - zkouška před autorizovanou osobou

Zkouška byla akreditována Ministerstvem práce  a sociálních věcí ČR č.j.: 2014/12889-411/3, číslo autorizace 2014/28 Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního programu. Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a...

Více informací