úvodní » KATALOG » Asistentka, sekretářka » Efektivní sekretářka


Efektivní sekretářka

Nepostradatelným členem vedení společností je "výkonná sekretářka" - "Executive secretary", od níž je očekávána schopnost umět nejen efektivně řídit svoji práci, ale účinně se podílet na práci celého týmu tak, aby bylo úspěšně dosaženo firemních cílů. Kurz zdůrazňuje důležitost pozice ve firmě a zaměřuje se na řídicí dovednosti, jejichž uplatnění v praxi pak příznivě ovlivní výsledky celé společnosti.

CÍL: naučit se stanovit si priority, pochopit, jak efektivně plánovat a jak pracovat s informacemi v různém časovém horizontu, uvědomit si, jak využívat svého pracovního prostředí a dostupných nástrojů k dosažení stanovených cílů, ujasnit si možnosti koordinace svého pracovního času s pracovním časem svého nadřízeného, účinně uplatňovat zásady úspěšné komunikace, aplikovat principy řešení problémů a efektivního rozhodování, připravit rozpisy úkolů.

Přednášející

Personalisté, trenéři na komunikační dovednosti (soft skills), právníci, odborníci na osobní vzhled.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Kurz je určen pro sekretářky, osobní asistentky ředitelů a manažerů, kde jejich pozice klade vyšší nároky na organizaci a rozhodování.

Přínos pro cílovou skupinu – profil absolventa(ky):

• rozvine své schopnosti komunikovat a vycházet s různými typy lidí, ovládne jistou   dávku diplomacie

• zvládne plánování, efektivního časového odhadu, stanovení priorit - důležitosti a naléhavosti

• rozvine stylistické schopnosti

• zdokonalí své vědomosti v oblasti ekonomické, obchodní a personální

• zlepší péči o osobní vzhled

Osnova

Osnova kurzu:

1. Rozvoj komunikačních dovedností

2. Efektivní komunikace po telefonu

3. Reprezentace firmy

4. Obchodní korespondence

5. Time Management pro asistentky

6. Péče o osobní vzhled

7. Ekonomické a obchodní minimum

8. Personální minimum

9. Využití výpočetní techniky v práci efektivní sekretářky

Organizační pokyny

Termín konání: 25.-26.4.2019

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme zorganizovat na zakázku přímo ve společnosti nebo firmě tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 25.04.2019
Rozsah akce: 2 denní odborný kurz
Typ akce Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 01
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jana Havlíčková, konzultant a trenér v oblasti komunikačních dovedností
Cena: 4 800,- (+ 21% DPH) Kč
Vstupní požadavky: ÚSO

Závazná přihláška

Efektivní sekretářka

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň

Cena: 4 800,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 4 800,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 01

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 25.04.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Asistentka, sekretářka