úvodní » KATALOG » Asistentka, sekretářka


Asistentka, sekretářka

Asistent/ka, sekretář/ka (62-008-M) - rekvalifikační kurz

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j. MSMT-21428/2015-1/509 V tomto kurzu získáte znalosti potřebné pro vykonávání profese asistentka / asistent. Zaměřujeme se na praktické využití získaných znalosti a dovedností. Naučíte se zvládat...

Více informací

Efektivní sekretářka

CÍL: naučit se stanovit si priority, pochopit, jak efektivně plánovat a jak pracovat s informacemi v různém časovém horizontu, uvědomit si, jak využívat svého pracovního prostředí a dostupných nástrojů k dosažení stanovených cílů, ujasnit si...

Více informací