úvodní » KATALOG


KATALOG KURZŮ

Asistent/ka, sekretář/ka (62-008-M) - rekvalifikační kurz

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j. MSMT-21428/2015-1/509 V tomto kurzu získáte znalosti potřebné pro vykonávání profese asistentka / asistent. Zaměřujeme se na praktické využití získaných znalosti a dovedností. Naučíte se zvládat...

Více informací

Efektivní komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů

Cílem kurzu je zkompetentnit   pracovníka   pro   řešením   problémů   či   situací,   se   kterými  si zatím nedokázal  poradit. Maximálně efektivně využít...

Více informací

Obsluha elektrovozíku a motovozíku - Karlovy Vary (rekvalifikační - 55 hodin)

Řidiči motorových vozíků

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT-5018/2016-1/132. Kurz probíhá dle ČSN 268805 ve znění pozdějších předpisů. Kurz slouží k získání Průkazu řidiče motorového vozíku tj. k získání práv a povinností obsluhy motorového vozíku. Cílem je získat...

Více informací

Obsluha kotlů 1.-4. třídy středotlak, topičů nízkotlak – plyn a obsluh TNS

Kurz v souladu se zákonnými požadavky ŠKOLENÍ OBSLUH KOTLŮ 1.- 4. TŘÍDY STŘEDOTLAK Připomínáme nutnost zácviku - pevná paliva, plynná a kapalná 6 měsíců. Zácvik musí být dokončen do termínu zkoušek na I T I. Přihlášku ke zkoušce s potvrzenou...

Více informací

Služby a provoz nemovitostí

Rok 2019 přinesl řadu změn v oblasti nájemního bydlení a bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Po absolvování této...

Více informací

Kontrolor - technik kvality (kód podle NSK 63-003-M)

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT-35895/2016-1/794 Cílem kurzu je, aby pracovník  byl schopen zvládnout  práci na úseku kontroly kvality a byl schopný spolupracovat při zavádění systému managementu kvality ve firmě a zabezpečovat další...

Více informací

Technik BOZP (39-004-M) - zkouška před autorizovanou osobou

Zkouška byla akreditována Ministerstvem práce  a sociálních věcí ČR č.j.: 2014/12889-411/3, číslo autorizace 2014/27. Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního programu. Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a...

Více informací