úvodní » KATALOG


KATALOG KURZŮ

Čtení výkresové (technické) dokumentace

Cílem kurzu je zvýšení úrovně znalostí účastníků kurzu, což přispěje ke zlepšení efektivity vnitřních procesů. Účastníci se podrobně seznámí s technickou výrobní dokumentací, podle které firmy vyrábí tuzemské a zahraniční výrobky. Po...

Více informací

Mistr výroby - manažer výroby

Cílem kurzu je zvýšení efektivity řízení výkonu a konkurence schopnosti pracovníků, upevnit vhodné postupy při zadávání úkolů a při jejich hodnocení. Dodat mistrům - manažerům nástroje pro řešení náročných situací na pracovišti. Dílčím cílem kurzu...

Více informací

Kontrolor - technik kvality (kód podle NSK 63-003-M)

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT-35895/2016-1/794 Cílem kurzu je, aby pracovník  byl schopen zvládnout  práci na úseku kontroly kvality a byl schopný spolupracovat při zavádění systému managementu kvality ve firmě a zabezpečovat další...

Více informací

Služby a provoz nemovitostí

Rok 2019 přinesl řadu změn v oblasti nájemního bydlení a bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Po absolvování této...

Více informací

Interní auditor kvality dle ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 9001:2016

Účastnící získají znalosti a dovednosti pomocí kterých budou schopni zvládnout provedení interního auditu, zabezpečovat zpětnou vazbu o dosažené úrovni fungování systému managementu kvality, jeho účinnosti a efektivnosti a spolupracovat...

Více informací

Logistika výroby

Cílem kurzu je představit problematiku plánování a řízení výroby v perspektivě současných požadavků trhu výrobků a služeb. Seznámit s metodologií plánování a řízení výroby s akcentem na aplikaci konceptu úzkých míst a nástroje „pokročilého...

Více informací

Podnikový ekolog

Ochrana  životního prostředí se stává ve ze základních  priorit a potřeb současnosti. řešení problémů životního prostředí se tak stává neoddělitelnou součástí řízení podniků, protože výrazně ovlivňuje náklady, jakost, výrobky, vztahy...

Více informací