úvodní » KATALOG » Lean Six Sigma » Lean firma


Lean firma

Vybudovat štíhlou organizaci a zajistit si tím dlouhodobý růst a konkurenceschopnost je cílem dnes velmi rozšířené strategie Lean – uplatňované stále více výrobních i nevýrobních podnicích.

Cílem kurzu je rovněž poskytnout logický průřez hlavními zásadami a metodami "zeštíhlování" podle filozofie Lean, pomocí kterých lze výrazně zvýšit produktivitu a efektivitu procesů. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni rozeznat příležitosti ke zlepšení a podle toho zvolit nejvhodnější Lean nástroj nebo metodu pro aplikaci v jejich vlastních procesech.

Přednášející

Odborníci na danou problematiku z praxe.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel.: 377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

Kurz je určen všem bez rozdílu, ale zejména technologům, vedoucím výroby, směnovým mistrům, vedoucím MTZ a skladů, vyššímu (senior) a střednímu managementu výrobních a nevýrobních společností, zvláště z útvarů logistiky, konstruktérům a designérům výrobních a logistických procesů, pracovníkům skladů a zásobování, atd.

Osnova

OSNOVA KURZU:

  • Co to je Lean

  • Procesní řízení

  • Tok hodnot

  • Plýtvání

  • Techniky zlepšování

  • Brainstorming

  • PDCA

  • DMAIC

  • 5S

Organizační pokyny

Termín konání: 26.4.2019

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme uspořádat na přání přímo ve firmě, organizaci nebo podniku tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 26.04.2019
Rozsah akce: 1 denní odborný kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 20 166
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Olga Tůmová
Cena: 2 700,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Lean firma

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 700,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 700,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 20 166

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 26.04.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Lean Six Sigma