úvodní » KATALOG » Vazači břemen » Vazači břemen typu "B"


Vazači břemen typu "B"

Vazačský průkaz je kvalifikační doklad, který opravňuje držitele průkazu vykonávat vazačské práce. Opakované školení se provádí 1x za rok.

Jeřábník a vazač jsou osoby určené k obsluze zdvihacích zařízení. Za zdvihací zařízení je považováno každé zařízení, kterým se pomocí prostředků pro vázání, zavěšení nebo uchopení zdvihají a přepravují břemena. Vazač musí vlastnit příslušné oprávnění k vázání břemen - vazačský průkaz, být prakticky zacvičen s používanými prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen a seznámen s jejich Návodem k obsluze.

Vazač je vyškolen a zaučen v rozsahu konkrétních postupů zpracovaných v rámci systému bezpečné práce pro dané pracoviště a konkrétní manipulace.

Přednášející

Milan Šebelle - zkušební komisař

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel:377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

Pro osoby provádějící uvázání a odvázání břemene za použití vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace.

Osnova

1. Pracoviště, jeřáby, zdvihadla

2. Druhy závěsných a vázacích prostředků

3. Způsoby vázání a zavěšování břemene

4. Výběr vhodného příslušenství pro zvedání

5. Nebezpečné a zakázané manipulace

6. Přeprava břemen

7. Přezkoušení

Organizační pokyny

Termín konání: 16.1.2019

Doba konání: 08.00-13.00 hod.

Kurz můžeme uspořádat ve firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 16.01.2019
Rozsah akce: 1 denní kurz
Typ akce Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 77
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Zdeněk Šebelle - zkušební komisař
Cena: 800,- (+ 21% DPH) Kč
Vstupní požadavky: Vazačský průkaz

Závazná přihláška

Vazači břemen typu "B"

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 800,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 800,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 77

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 16.01.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Vazači břemen